Betrokken partijen

Deze partijen hebben de handen ineen geslagen om met elkaar een nieuwe voedselketen op te bouwen. Dit doen wij door samen de voedselwensen van PGGM-medewerkers te inventariseren.

Local2Local

Local2Local is een boerencollectief uit  de Kromme Rijnstreek, Utrechtse Heuvelrug, Betuwe en het Eiland van Schalkwijk dat de handen ineen heeft geslagen om eerlijk en gezond lokaal voedsel in de regio bereikbaar te maken. Zij zijn trots op hun heerlijke, gezonde en eerlijke producten en zij willen een belangrijke speler worden in de Utrechtse regionale voedselmarkt.

Local2Local onderscheidt zich van andere initiatieven door een afgestemd, betaalbaar assortiment van verse en lokaal geproduceerde producten die volledig aansluiten bij de levensstijl van burgers. Producten die het hele jaar beschikbaar zijn, gedragen door sociaal ondernemersschap.

De kracht van de coöperatie ontstaat uit haar waarden, overtuiging, relatie met de omgeving en persoonlijkheid. De huidige voedselcultuur is eindig en Local2Local herdefinieert de keten vanuit een oorspronkelijk perspectief. Local2Local herstelt de traditionele verbinding tussen burger, boer en de landelijke omgeving.

Local2Local is een initiatief van Stichting Terecht AndersAmped en Van Garderen Zachtfruit en wordt gevormd door meer dan 40 producenten uit de Kromme Rijnstreek, Utrechtse Heuvelrug, Betuwe en het Eiland van Schalkwijk. De partijen vullen elkaar aan en brengen elk een eigen specialisme. Deze samenwerking is klaar voor de toekomst.

PGGM

Duurzaamheid draait niet alleen om 'groen denken', maar gaat ook over respect voor mens en omgeving, bijdragen aan de kwaliteit van het leven en verantwoord ondernemen. Voor PGGM is duurzaamheid vanzelfsprekend, omdat wij ons in de kern bezig houden met de lange termijn. Maar het komt ook voort uit onze oorsprong in zorg en welzijn, de mensen voor wie werken.

CEO Else Bos: “Duurzaamheid voor mij is dat we realiseren dat ons gedrag van vandaag impact heeft op morgen. Ik ben trots op de stappen die we rondom duurzaamheid hebben gezet, onze plannen en ons ambitieniveau. Maar uiteindelijk gaat het om hoe de mensen van PGGM duurzaamheid terug laten komen in hun dagelijks werk. Zij maken het verschil.”

Amped

Amped gelooft in een eerlijker en rechtvaardiger wereld. Dit bereiken wij door het herstellen van de verbinding tussen boeren en burgers. Door samenwerking en korte ketens ontstaan nieuwe rechtvaardige economische systemen die leiden tot verhoging van de biodiversiteit, meer werkgelegenheid, gezondheid, begrip en geluk.

Anders denken over processen, markten, ketens, ICT en toepassingen. Voor Amped is waardecreatie een optelsom van veel aspecten, waarbij duurzaamheid en KISS centraal staan. Duurzaamheid door efficiëntie, alternatieve inzet van middelen, vereenvoudiging van processen en besparingen met voordelen voor producent en de consument. Amped verbindt zich aan waardecreatie en initieert hiermee samenwerkingverbanden, projecten, campagnes en nieuwe ondernemingen. Het succes van Amped is een samenspel van inhoudelijke en creatieve kruisbestuivingen, nauwe samenwerkingen en elkaar inspireren. Samenwerken aan de beste en meeste effectieve oplossing is ons doel. Al onze ervaringen en kennis van de mens tot mens, agrarische en publieke sector, consumentenmarkten, food, innovatieve ICT, media, communicatie en marketing zie je terug in ons werk. Iets wat we graag delen met jou en wat ons brengt bij onze volgende uitdaging, changing the game.

Amped heeft veel ervaring op het vlak van verkorting van de voedselketen. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

Platform Stadslandbouw Zeist

Het Platform Stadslandbouw Zeist stimuleert een diversiteit aan initiatieven. (Moes-)tuinprojecten binnen de bebouwde kom, soms gekoppeld aan verzorgingsflats of bij flats waar veel ouderen wonen, maar ook in wijken waar juist extra aandacht aan jeugdgezondheid wordt besteed of op braakliggende terreinen. Nadrukkelijk wordt ook de consumptie van streekproducten gestimuleerd. Door bundeling van producenten enerzijds en anderzijds bundeling van de vraag van bedrijven, zorginstellingen en buurtinitiatieven, wordt gestreefd naar concurrerende prijzen voor deze streekproducten. De maatschappelijke effecten zoals gezond voedsel, gezondheid i.h.a., sociale cohesie, duurzaamheid, etc. staan altijd centraal.

Gemeente Zeist

Steeds meer Zeistenaren vinden duurzaamheid vanzelfsprekend. De gemeente ook! Daarom stimuleren en ondersteunen we duurzame initiatieven van inwoners en bedrijven. Bijvoorbeeld om energiebesparende en energie-opwekkende maatregelen te nemen. Ook proberen we zelf het goede voorbeeld te geven.

Stadslandbouw
Hoe wordt voedsel geproduceerd en wat is er nodig om het op ons bord te krijgen? De gemeente houdt zich bezig met Stadslandbouw. Samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties is er aandacht voor voedselproductie en consumptie in en om de stad. Van commerciële productie door boeren, tot eigen consumptie uit moes- en volkstuin, tot dagbestedingsprogramma's in de zorg, tot onderwijs op scholen over voeding.

© 2024 voedselindebuurt.nl | Een initiatief van Amped Concepts en Local2Local | Naar boven